ĐINH THỊ NGA ĐÀO (Ms.)

Hotline: 08 6264 3015 - Di động: 0906 377 952

Email: sale05.thuanhiepthanh@gmail.com

Fax: 08 6264 3087

--------------------------------------------------------------------

Phòng KD - Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành

Địa chỉ: 837 Đường 3/2 P.7 Q.11 TP.HCM

Điện thoại: 08 6264 3015 - 0906 377 952